کانال تلگرام سایت صفحه اینستاگرام سایت راهنمای خرید از سایت

تبلیغات متنی

تحصیل در فرانسه

کشور فرانسه

به اعتقاد بسیاری، اولين شرط ادامه تحصيل در فرانسه داشتن پول است، اما كساني كه سال‌هاست در اين كشور در حال تحصیل هستند، معتقدند تسلط بر زبان فرانسه مهمترين اولویت براي تحصيل در اين كشور است. زیرا فرانسوي‌ها به‌ندرت حاضرند با شما به زباني غير از فرانسه معاشرت کنند و سفارت فرانسه هم مدت‌ها است به کساني که تسلط بر زبان فرانسه ندارند، ويزاي تحصيلي نمي‌دهد.

فرانسه در حال حاضر با بيش از ۱۷۰۰۰۰ دانشجوي غيرفرانسوي و بيش از ۳۰۰۰ موسسه آموزشي رايگان، يكي از اولين انتخاب‌هاي دانشجويان است.

تمامي دانشگاه‌هاي فرانسه، از دانشجويان متقاضي کشورهاي غيرفرانسوي زبان، مدرک DELF را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز درخواست می کنند.

مدرک DELF و در ادامه آن DALF، دو مدرکي هستند که توسط وزارت امور خارجه کشور فرانسه به افرادي که امتحانات مربوطه را با موفقيت بگذرانند اعطا مي‌کند. اين دو مدرک پس از موفقيت در مجموعه‌اي از امتحانات اعطا مي‌شود. اين آزمون‌ها در ایران توسط کانون زبان ايران (به نمايندگي از سرويس فرهنگي سفارت فرانسه) هر سال در اواخر بهار و پاييز برگزار مي‌شود که هزينه آن نيز به نسبت آزمون تافل ارزان‌تر است.

بعد از فراگيري زبان گام بعدی براي ورود به دانشگاه‌هاي فرانسه درخواست پذيرش است.

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم ایران

گروه الف – ممتاز

Agro Paris Tech

École Centrale de Nantes

École Centrale Supérieure de Lyon

École Centrale Supérieure,Paris

École Nationale Supérieure  كليه مدارس عالي دولتي

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier

École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse

École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais

École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)

École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles

École Nationale Supérieure d’Art de Dijon

École Nationale Supérieure d’Art de Nancy

École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson

École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy

École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA

École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble

École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen

École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge

École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle

École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux

École Nationale Supérieure de Chimie de Lille

École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris

École Nationale Supérieure de Géologie ENSG

École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications

École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications

École Nationale Supérieure de la Photographie

École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges

École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques

École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg

École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM

École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre

École Nationale Supérieure des Beaux Arts

École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon

École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy

École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique

École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS

École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux

École Nationale Supérieure des Mines de Nantes

École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne

École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques

École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois

École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)

École Nationale Supérieure du Paysage

École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs

L’École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I’ Innovation (ENSGSI)

École Nationale Supérieure Louis Lumière

École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie

École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)

École Normale Supérieure de Cachan

École Normale Supérieure de Lyon

École Normale Supérieure de paris (ENS paris)

École Polytechnique –Paris Tech

École Polytechnique Universitaire de Marseille

École Supérieure d’Électricité (Supelec)

Museum National d’Histoire Naturelle

Sciences Po  صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی

Sorbonne Université   این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه پاریس ۴ و پاریس ۶ تشکیل شده است

Université  Clermont Auvergne     Clermont-Ferrand (I-II) از ادغام دو دانشگاه

Université d’Aix-Marseille

Université de Bordeaux I

Université de Bordeaux II

Université de Bordeaux III

Université de Bordeaux IV

Université de Bourgogne, Dijon

Université de Caen

Université de Cergy-Pontoise

Université de Franche-Comte,Besancon

Université de la Rochelle

Université de Lille I – Sciences et Technologies

Université de Lille II – Droit et Santé

Université de Lille III – Charles de Gaulles

Université de Limoges

Université de Lorraine

. دانشگاه از ادغام  Université de Nancy I, II, Université de Metz و Institut National Polytechnique de Lorraine تشکیل شده است.

Université de Lyon I – Claude Bernard

Université de Lyon II – Lumière Lyon 2

Université de Lyon III – Jean Moulin 

Université de Montpellier I

Université de Montpellier II

Université de Montpellier III- Paul Valéry

Université de Nantes

Université de Nice Sophia Antipolis

Université de Pau

Université de Perpignan

Université de Picardie Jules Verne

Université de Poitiers

Université de Reims Champagne – Ardenne

Université de Renne I

Université de Renne II

Université de Rouen – Haute Normandie

Université de Strasbourg

Université de Technologie de Belfort-Montbeliard

Université de Technologie de Compiègne (UTC)

Université de Technologie de Troyes

Université de Toulon et du Var

Université de Toulouse I – Capitole

Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail

Université de Toulouse III – Paul Sabatier

Université François Rabelais de Tour

Université Grenoble Alpes            تشکیل شده است.           Grenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام        

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Université Paris Dauphine – Paris 9

Université Paris Descartes-Paris V

Université Paris Diderot (paris VII)

Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X

Université Paris Sud – Paris 11

Université Paris XII

Université Paris XIII

Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

کلیهINSA (Institut National de Sciences Appliques)  ها 

Institut National de la Recherche Agronomique

Institut National des Télécommunications (INT) 

Institut National Polytechnique de Grenoble

Institut National Polytechnique de Toulouse

Institut Supérieure de  l’Aéronautique et de  l’Espace (ISAE-SUPAERO)

گروه ب – خوب

École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)

École d’Architecture de Paris – Belleville   صرفا تا کارشناسی ارشد

École des Hautes Études en Sciences Sociales

École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels

École Pratique des Hautes Études 

École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie

École Supérieure d’Architecture

Institut Supérieure de Mécanique de Paris   صرفا تا کارشناسی ارشد                    

Université Cote d’Azur تا مقظع دکتری مورد تایید می‌باشد Université de Nice Sophia Antipolis صرفاً مدارک صادره از 

Université d’Avignon

Université d’Evry-val-d’Essonne

Université d’Orlean

Université d’Angers

Université de Bretagne Occidentale

Université de Corse Pascal Paoli

Université de Haute-Alsace Mulhouse

Université du Havre

Université du Maine – le Mans

Université de Savoie(Chambery)

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines

گروه ج – متوسط

Audencia Nantes École de Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد 

CERAM Sophia Antipolis   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی

Clermont Graduate school of Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers

École Centrale d’électronique (ECE)   صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École de Design Nantes Atlantique

École de Management de Lyon   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد

École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت

École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – EESAB صرفاً تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا – هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی

École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)  صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieur de Commerce de Montpellier   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی

École Supérieur de Commerce de Toulouse   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)   (…،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله

École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure d’Optique (ESO)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک

École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest

École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت

Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد

ESSEC Business School   رشته تجارت قابل قبول است Master Spécialisé کلیه مدارک به غیر از مدرک.

Euromed Marseille (École de Management)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

Grenoble École de Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.

Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

IÉSEG School of Management  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)

INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)

Institut de Physique du Globe de Paris

Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات

Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک

NEOMA Business School           صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است.                                                                                                                                                                     این مؤسسه از ادغام  cole Supérieure de Commerce de Reims Éو  École Supérieure de Commerce de Rouenتشکیل شده است .۳۳   

Paris Graduate School of Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت

PSB – Paris School of Business  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

Rennes International Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی

Skema Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

Spéos International Photo School – Paris & London  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می‌باشد

Strate école de design صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

Université d’artois

Université Paris – Est

Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

دوره های کارشناسی در فرانسه

مدرک کارشناسی در فرانسه ۳ سال است و مدرک کارشناسی ارشد يک تا دو ساله اخذ مي‌شود. بنابراين براي کشورهايي همانند ايران كه مدت زمان دوره کارشناسی در آنها ۴ سال است، مدرک کارشناسی اين کشورها بنا به تائيد وزارت آمورش عالي کشور فرانسه برابر با کارشناسی ارشد فرانسه است و فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسی در ايران مي‌توانند در مراحل بالاتر از کارشناسی ارشد در فرانسه ادامه تحصيل دهند.

دوره های کارشناسی ارشد در فرانسه

فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران می‌توانند پس از پایان مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، در رشته‌ای متفاوت از رشته تحصیلی قبلی خود، در فرانسه ادامه تحصیل دهند. برای دانشجویانی که می‌خواهند وارد مقطع دکترا شوند، گذراندن سال دوم یا سال اول و دوم در دوره کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌شود؛ زیرا این امر موجب می‌شود تا بدون داشتن استرس یادگیری زبان فرانسه وارد این کشور شوند. همچنین بعد از گذراندن این دوره و کسب تجربه‌های ارزشمند و تقویت زبان، خود فرد به طور مستقیم درخواست پذیرش دکترا در دانشگاه دلخواه را انجام دهند. به طور حتم آنچه دانشجوی ایرانی در دوره کارشناسی ارشد در فرانسه می گذراند، مشابه آنچه که پیشتر در ایران گذرانده، نخواهد بود، در واقع مطالب تکراری نیستند. هرچند ممکن است تا حدودی همپوشانی داشته باشند.

در نظام آموزش عالي کشور فرانسه تحصيل در مراحل بالاتر از کارشناسی با توجه به هدف دانشجو به دو بخش تقسيم مي شود:

 1. مدرک DESS براي افرادي که قصد ورود به بازار کار را دارند.
 2. مدرک DEA براي افرادي که قصد ادامه تحصيل و اخذ مدرک دکترا را دارند.

دکترا در فرانسه

دوره دکترا درکشور فرانسه ۳ تا ۴ ساله و همراه با پایان نامه است.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور فرانسه را دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند که می بایست ماهیانه مبلغی را به عنوان هزینه مسکن و خوراک پرداخت کنند. همچنین قبل از رفتن به این کشور و برای ارائه مدرک به سفارت باید مبلغی معادل هزینه یک سال (حدودا ۸۰۰۰ یورو) را در حساب بانکی ایران داشته باشند و همراه با بقیه مدراک تحویل سفارت بدهند.

هزینه زندگی در فرانسه

پس از گرفتن پذيرش و ويزا مهمترين مسئله، فراهم كردن امكانات اقامت در فرانسه است. با اينكه شهر پاریس در زمره ده پايتخت گران جهان رده بندي شده است، اما با توجه به تسهيلاتي مانند رستوران دانشجويي، خوابگاه دانشجويي، تخفيف‌هاي ويژه حمل و نقل، سينما، ورزش، كتابخانه و البته رايگان بودن دانشگاه‌ها دانشجويان وضعيت بسیار بهتري نسبت به ساير مهاجران دارند.

به گزارش پايگاه اينترنتي سفارت فرانسه در ايران، با در نظر گرفتن تخفيف مربوط به دانشجويان،‌ متوسط هزینه ماهانه در پاريس ۱۱۰۰ يورو و در سایر شهرها ۸۰۰ يورو است.

به عنوان مثال اجاره بهای ماهانه خوابگاه‌هاي دانشجويي خصوصي ۶۰۰ يورو است. اقامت نزد خانواده‌ها بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ يورو در ماه هزينه دارد و اجاره سوئيت مبله بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ يورو مي‌شود.

هزينه تغذيه نيز به صورت رسمي بايد در حدود ۲۰۰ يورو پرداخت شود. اگر از رستوران‌ها يا كافه‌تريا‌هاي دانشجويي كه يكي از موارد سنتي زندگي دانشجويي فرانسوي هستند، استفاده شود، مي‌توان با نشان دادن كارت دانشجويي از نخفيف ويژه اين رستوران‌ها استفاده كرد. در کشور فرانسه ۴۵۰ رستوران به شكل كلاسيك و همان تعداد رستوران وابسته در بخش‌هایي دور از مراكز دانشگاهي وجود دارند که غذاي كامل و مناسب را به قيمت ۴۰/۲ يورو ارائه مي‌كنند.

براي اياب و ذهاب هم اگر از مترو و وسائل نقليه عمومي استفاده شود، بايد ۴۵ يورو در ماه پرداخت گردد و همان قدر هم براي لوازم درسي هزينه می شود كه با احتساب حق اشتراك تلفن( ۴۹/۱۰ يورو )، حق اشتراك برق( ۲۰/۴ يورو) و حق اشتراك گاز( ۲ يورو) و ميزان استفاده از آنها، هزينه بيمه سلامتي (۴۲ يورو) و البته هزينه ۱۰۰ يورويي كه براي اوقات فراغت صرف مي‌شود، مجموع هزينه ماهانه در حدود ۱۰۵۰ يورو مي‌شود.

شرایط اخذ پذیرش از فرانسه

همانطور که گفته شد پس از يادگيري زبان اولين قدم براي وارد شدن به دانشگاه‌هاي فرانسه درخواست پذيرش است. 

براي شروع مراحل پذيرش و همچنین دريافت پرونده ثبت‌نامي که هرساله از اواخر ژانويه و اوايل فوريه آغاز مي‌شود، ابتدا بايد به پایگاه اينترنتي هر دانشگاه مراجعه شود. بعد از يافتن رشته مورد نظر، نحوه ثبت‌نام، شرايط تشکيل پرونده ثبت‌نام و دريافت پرونده، باید فرم تکميل شده آن به همراه درخواست ثبت‌نام را براي دانشگاه پست شود. بيشتر دانشگاه‌هاي فرانسه رايگان هستند و تنها مبلغ مختصري بابت ثبت‌نام دريافت مي‌شود که با توجه به رشته تحصيلي و نوع پوشش تامين‌اجتماعي که در هنگام ثبت‌نام انتخاب می شود از ۱۰۰ تا ۷۰۰ يورو در نوسان است. اما از ابتدا حداقل مبلغ پنج ميليون تومان بايد براي اين کار در نظر گرفته شود، چرا كه گذشته از هزينه‌هاي اقدام به پذيرش که شامل: ترجمه مدارک‌، تائيد مدارک ترجمه شده توسط سفارت‌، تمبر بين‌المللي براي دانشگاه بابت هزينه تشکيل پرونده ثبت‌نام‌، ويزا و بليط هواپيما است، سرويس فرهنگي سفارت نيز در مرحله قبل از صدور ويزا براي اطمينان از استطاعت مالي متقاضي دفترچه حساب پس‌انداز بانکي به نام و به مبلغ سه و نيم تا چهار ميليون تومان ( معادل ريالي ۴۰۰۰ يورو) طلب مي‌كند.

نكته‌ مهمي هم كه بايد مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن تقويم تحصيلي دانشگاه‌هاي فرانسه است. مقصد مورد نظر هر کشوری باشد بايد از يك سال قبل مقدمات اقامت تحصيلي فراهم شود. در کشور فرانسه سال تحصيلي از ماه سپتامبر تا ماه مه ادامه دارد و زمان امتحانات در ماه فوريه و ژوئن می باشد. يك دوره امتحان تجديدي نيز در ماه سپتامبر براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

براي شروع سال تحصيلي در ماه سپتامبر، تماس اوليه بايد در اولين فرصت سال انجام گردد تا دانشجو پرونده درخواستي موسسه را تكميل كند و آن را در بهار (غالباً ۳۰ آوريل را براي آخرين مهلت در نظر مي‌گيرند) براي موسسه مورد نظر ارسال كند.

مراحل تصميم‌گيري موسسات براي آموزش‌هاي آكادميك در مورد يك يا چند نيم سال تحصيلي بين ۱۵ ژوئن تا ۱۵ سپتامبر انجام مي‌شود. سپس جلسه كميسيون گزينش براي سطوح قبل از کارشناسی و کارشناسی در ماه ژوئن برگزار مي‌شوند.

براي گرفتن پذيرش هم ‌ اگر با مدرك ديپلم اقدام به اخذ پذيرش شود، بايد در يك امتحان ورودي كه فقط براي تعیین سطح زبان است شركت شود. دانشگاه‌هاي فرانسه و بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران هر سال از اوایل ماه دسامبر تا ۱۵ ژانويه شروع به انتشار پرونده‌هايي مي‌كنند كه شامل رشته‌ها و دانشگاه‌هاي فرانسه است. بعد از انتخاب رشته و دانشگاه بايد پرونده به سفارت بازگردانده شود تا تاريخ دقيق امتحان را كه معمولا اواخر فوريه است، مشخص شود.

اين امتحان از ۲ بخش شنيداري كه معمولا يک مصاحبه واقعي يا يک گزارش است و بخش نوشتاري که شامل درک متوني از روزنامه‌هاي فرانسه مانند فيگارو و لوموند تشكيل مي‌شود، بخش بعدي آن هم نوشتن يک انشا است.

نتيجه اين آزمون بين ماه‌هاي مارس تا ژوئن اعلام مي‌شود.

اگر هم متقاضی قصد ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی به بالا را دارد، بايد با دانشگاه مورد نظر مکاتبه کند و شخصا از آنها تقاضاي پذيرش کند. سپس برای گرفتن پذيرش باید در مصاحبه‌اي با حضور مسئول امور تحصيلي سفارت، رايزن فرهنگي و چند نفر ديگر در محل سفارت فرانسه شرکت کند.

ویزای دانشجویی فرانسه

سفارت کشور فرانسه در ايران، ويزاي مورد نياز دانشجويان را «ويزاي اقامت درازمدت» اعلام نموده است. افراد مشمول اين ويزا دانشجوياني هستند كه بيش از سه ماه در فرانسه اقامت خواهند كرد و با توجه به نوع ويزاي خود مي‌توانند كارت اقامت موقت يكساله و احتمالا قابل تمديد بگيرند. براي دريافت اين ويزا، پس از تحويل تقاضا حدودا دو ماه بايد منتظر ماند.

مدارك لازم هنگام دريافت ویزا

 • گواهي پذيرش يا ثبت‌نام در يك موسسه آموزش عالي دولتي يا خصوصي مورد تاييد دولت فرانسه و يا فراخوان به کنکور
 • مدارك تحصيلي داخل کشور (ايراني) همراه با ترجمه آن‌ها كه به تأييد مترجم رسمي مورد قبول سفارت فرانسه رسيده باشد
 • بورس دولت فرانسه، ‌يا دولت ايران و يا هر نهاد ديگر (در صورت نداشتن بورس تحصیلی بايد اسناد منابع مالي براي تأمين مخارج زندگي تا سقف ۵۰۰ يورو در ماه و يا اسناد هويت و دفترچه حساب پس‌انداز شخص ذيربط يا متكفل فرد متقاضي در ايران يا کشور فرانسه ارائه شود)
 • شرح حال مختصر فرد به زبان فرانسه يا انگليسي

تحصیل در رشته های پزشکی

پزشکی

برای اخذ مدرک دولتی پزشکی عمومی ۹ سال و برای اخذ تخصص پزشکی ۱۰ یا ۱۱ سال تحصیل دانشگاه الزامی است.

 • سیکل اول (PCEM): طی دوره دو ساله پس از موفقیت در کنکور، در پایان سال اول ارائه می گردد. کنکور برای پزشکی و دندانپزشکی مشترک است.
 • سیکل دوم(DCEM): در چهار سال داوطلبان را برای اخذ مدرک سنتز بالینی و درمانی آماده می کند.
 • سیکل سوم- دوره résidanat (معادل انترنی در ایران): دانشجو پس از سیکل دوم مستقیماً به آن وارد می شود. در مدت دو سال و نیم مدرک پزشکی عمومی را دریافت خواهد کرد. پس از این دوره، پزشکان عمومی می توانند یک یا دو سال دوره های تخصصی توانایی پزشکی را بگذرانند. (آلرگولولوژی، آنتریولوژی، طب سالمندان، پزشکی سالمندان، حوادث و….)
 • دوره تخصصی پزشکی در چهار یا پنج سال است که پس از کنکور دانشجو را به دوره تخصصی پزشکی هدایت می کند.
 • ۹ رشته تخصصی در کنکور پیشنهاد می شود: تخصص های جراحی، تخصص های پزشکی داخلی، طب کار، بهداشت عمومی، زیست شناسی پزشکی، روانکاوی، بیهوشی، جراحی، اطفال، زنان و زایمان.

دندانپزشکی

شش سال برای اخذ مدرک دولتی دندانپزشکی زمان صرف می شود:

 • سیکل اول(PCEM): در دو سال، پس از موفقیت در کنکور پایان سال اول ارائه می شود. کنکور برای پزشکی و دندانپزشکی مشترک است .
 • سیکل دوم: در سه سال است.
 • سیکل سوم: در یک سال برای شاخه تخصصی

داروسازی

شش سال برای مدرک دولتی دکترای داروسازی

 • سیکل اول و دوم در دو سال
 • سیکل سوم در دو یا پنج سال برای شاخه تخصصی

روشهای دستیابی غیر فرانسویان به تحصیلات پزشکی

پذیرش مستقیم به دوره پزشکی عمومی یک فرد غیرفرانسوی که هنوز مدرک پزشکی را در کشور خود کسب نکرده باشد، غیرممکن است. در هر سطحی از دوره های دانشگاهی، باید در کلاس های سال اول سیکل اول و کنکور پایانی سال شرکت کند و پس از قبولی در کنکور و بررسی پرونده اش سطح دانشگاهی که قبلاً در کشورش کسب کرده است مورد ارزشیابی و معادل سازی قرار می گیرد.

درخصوص دوره تخصصی (به غیر از دوره آماده ساز DES مدرک مطالعات تخصصی مختص پزشکان عمومی خارجی)، دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان و پزشکان خارجی درنظر گرفته شده است. برخی مدارک دانشگاهی نیز در سطح بسیار تخصصی برای دانشجویان خارجی قابل دسترسی می باشد. تمامی دوره های مذکور نیازمند سطح آشنایی خوب با زبان فرانسه است.

توضیحات بیشتر برای پزشکان عمومی

دوره مطالعات تخصصی (DES)

کنکور تخصص پزشکی برای افراد غیرفرانسوی (که منجر به شرکت در دوره مطالعات تخصصی می شود) تنها مختص پزشکی است. برای جراحی دندان و داروسازی کنکور خاصی برای غیرفرانسویان وجود ندارد. حق‌الزحمه دانشجوی غیرفرانسوی معادل با دستمزد فرانسویان است که برای طول مدت آموزش (چهار یا پنج سال برحسب رشته تخصصی) توسط مراکز بیمارستانی دانشگاهی پرداخت می شود.

آزمون قابلیت پذیرش (مرحله اول)

 • در ماه آوریل ثبت نام در بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت کشور فرانسه در ایران انجام می شود.
 • نامه شرکت در آزمون توسط سفارت ها در ماه ژوئیه تنظیم و تحویل می شود.
 • سفارت آزمون قابلیت پذیرش را در ماه سپتامبر برگذار می کند.

آزمون پذیرش در پاریس و در ماه نوامبر برای تمامی داوطلبان قبولی شده مرحله اول برگزار می شود. (این داوطلبان برای شرکت در آزمون ویزای کوتاه مدت دریافت می کنند)
تاریخ شروع بکار و آموزش در سه ماه بعد خواهد بود.

دوره مطالعات تخصصی تکمیلی (DESC)

دوره ملی با طول مدت دو تا چهار سال است که می تواند از آخرین سال تحصیلی دوره مطالعات تخصصی آغاز شود. تعداد ۳۱ دوره مطالعات تخصصی تکمیلی در سه رشته پزشکی (۱۶ رشته) ،جراحی (۸ رشته) ، زیست شناسی (۸ رشته) وجود دارد.

توضیحات بیشتر برای پزشکان متخصص

گواهی آموزش تخصصی پیشرفته (AFSA)

شرایط ثبت نام

 • این گواهی تنها به دارندگان مدرک پزشکی تخصصی اعطا می شود.
 • این بورس تنها به اتباع خارجی اعطا می شود.
 • مدت دوره دریافت این گواهینامه: حداقل یک ترم شش ماهه و حداکثر دو ترم.
 • درخواست کتبی متقاضی شامل اهداف و انگیزه های فرد از گذراندن دوره.
 • نامه مسئول مؤسسه خارجی اعزام کننده. (در این نامه اهداف آموزشی مورد نظر در فرانسه درج و اعتبار این دوره آموزشی تأیید شده باشد)
 • اظهارنظر مساعد استاد راهنمای DESC (مدرک مطالعات تخصصی تکمیلی) فرانسه
 • پرونده اداری ارسال شده متقاضی به رئیس دانشگاه مورد نظر در کشور فرانسه. (رییس دانشگاه درباره ثبت نام یا عدم ثبت نام تصمیم می گیرد)

توجه: فرد متقاضی دارای مدرک AFSA که در فرانسه تأیید می شود، حق ندارد در فرانسه به حرفه پزشکی بپردازد.

دسته بندی : فرانسه , قاره اروپا
نویسنده : اپلای ریور
تاریخ انتشار : 02 / 02 / 2019
بازدید : 26156 بازدید
لینک کوتاه : https://applyriver.com/?p=496
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
Avatar

اپلای ریور

تیم اپلای ریور با هدف کمک به دانشجویان با استعداد ایرانی که قصد ادامه تحصیل در کشور های خارجی را دارند در زمینه اپلای و پرداخت های ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط جمعی از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های خارج از کشور تاسیس گردید. تمامی اطلاعاتی که تیم ما در اختیار شما عزیزان قرار می دهند بر اساس تجربه ی چند ساله و تحقیق و جست و جوی تک تک اعضای این تیم که هرکدام به طور مستقیم این راه را گذرانده اند و با فراز و نشیب های این مسیر آشنا هستند جمع آوری گردیده است. تیم ما همواره به دنبال گسترش و بهبود خدمات خود در جهت ارتقای کیفیت خدمات به شما عزیزان بوده است.

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سؤال بخش سؤالات متداول را بخوانید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0